vrijdag 23 december 2011

Handboek Natuurfotografie

Natuurfotografie is enorm populair. Er worden dan ook veel boeken uitgegeven over dit boeiende onderwerp, vaak in het Engels en soms in onze eigen taal. In deze digitale tijd is het best dapper een handboek uit te geven over dit onderwerp, want op internet zijn hierover veel gratis boeken en handleidingen te vinden van goede kwaliteit en wordt op erg veel fora kennis gedeeld. Het Handboek Natuurfotografie bundelt deze kennis in een handzaam boek, waardoor het een praktisch naslagwerk is voor beginnende fotografen die het prettiger vinden een echt boek in de hand te houden.

Inhoud
Het boek begint beschouwend en zet de natuurfotografie in een historisch perspectief. Vervolgens gaat het in een aantal hoofdstukken in op de camera, uitrusting en hulpmiddelen om vervolgens de beeldende principes te beschrijven. Het hoofdstuk over artistieke visie is leuk en geeft een aantal handreikingen om creatief te werk te gaan. Tot zover een algemene beschrijving over fotografie. Voor de mensen die echt ge├»nteresseerd zijn in natuurfotografie is het doorbijten geweest tot dit moment. Het hoofdstuk dat volgt maakt dit goed, door veel praktische tips te geven over de werkwijze buiten. Om het boek compleet te maken volgt een klein stukje digitale workflow. Net genoeg om het tipje van de sluier op te lichten over dit belangrijke onderdeel van de hedendaagse fotografie. Het boek wordt afgesloten met een hoofdstuk over fotografie op reis. Het boek is rijk ge├»llustreerd, waarbij uit educatief oogpunt duidelijk voor praktische voorbeelden is gekozen in plaats van de mooiste foto’s.


Kiezen
Opvallend is dat onderwerpen niet altijd volledig zijn uitgediept en er met regelmaat in het boek voor meer of aanvullende informatie naar de website van het centrum voor natuurfotografie wordt verwezen, een stichting waar de beide schrijvers de initiatiefnemers van zijn. Blijkbaar hinken de schrijvers hier op twee gedachten. Ook valt op dat er in het boek niet inhoudelijk wordt verwezen naar het Natuurfotografen Verbond Nederland dat als instituut al meer dan 10 jaar actief optreedt als intermediair voor natuurfotografen in zowel binnen- als buitenland. In een Nederlands handboek over natuurfotografie is dit een gemiste kans. Overigens heeft Eric Bergmeester, de voorzitter van het NVN het manuscript voorzien van waardevolle tekstadviezen.

Conclusie
De schrijvers hebben getracht een zo compleet mogelijke beschrijving te geven van alle aspecten die te maken hebben met natuurfotografie. Hierin zijn ze zeker geslaagd. Het heeft ze ook zichtbaar voor dilemma’s gezet. Een groot deel van het boek gaat over fotografie in zijn algemeen. Dat is zeker niet erg, maar mogelijk dat de lezer bij een handboek over natuurfotografie verwacht om over deze hele specifieke niche in de fotografie meer te lezen en te weten te komen. Voor de beginnende fotograaf die graag een stevig boek in de hand houdt, is het boek vanwege zijn compleetheid een aanrader.


Colofon

Auteur        Bart Siebelink, Edo van Uchelen
Aantal         pagina’s 256
Formaat      7 x 24 cm
Uitgeverij   KNNV Uitgeverij
Jaar             2011
ISBN          9789050113663
Prijs            29,95 euro

Bestellen

Geen opmerkingen: