woensdag 31 december 2008

NVN Natuurfotograaf van het jaar 2009 selectie procedure

Het einde nadert…….

Niet alleen van het jaar 2008 maar ook het inlevertermijn van de door het NVN georganiseerde fotowedstrijd “NVN natuurfotograaf van het jaar 2009”. De inzendingen kwamen langzaam op gang, ik hoorde vaak ik moet de winnende plaat nog maken. Maar nu 2 weken voor sluiting iedere dag mailtjes, telefoontjes en natuurlijk vele inzendingen dus het leeft onder de verenigingen.

Hoe gaat de selectie verlopen…….

Dat is een vraag die ik nogal eens krijg. Om hier een antwoord op te geven geef ik hieronder kort het verloop.


2 Januari krijgen de juryleden de beschikking over alle foto's voor een eerste beoordeling. Uiteraard volledig anoniem. Uit de bestanden/bestandsnamen is de naam van de fotograaf niet te herleiden.

• 17 Januari De juryleden komen in Dordrecht bij elkaar om de definitieve uitslag per categorie samen te stellen en een overall winnaar te kiezen. Eventuele inzendingen die wel op tijd verzonden zijn(TNT datumstempel) maar na 2 Januari zijn binnengekomen worden meegenomen in de wedstrijd. De jury krijgt een totaaloverzicht over de individuele jurering van 2 Januari als uitgangspunt voor hun eindoordeel . Ook op deze dag worden alle beelden anoniem aan de jury getoond.

14 februari NVN Themadag en tevens bekendmaking van de winnende beelden. Peter Muller (juryvoorzitter) zal kort beargumenteren waarom de jury tot haar keuze gekomen is en de prijzen bij de winnende beelden worden uitgereikt.

Geen opmerkingen: